6 Kesalahan Mengejan Saat Melahirkan yang Harus Bunda Ketahui

Perlu Bunda ketähuí, bähwä peränän yäng pälíng besär därí proses persälínän normäl yäítu ädä pädä íbu dengän fäktor power ketíkä proses mengejän säät melähírkän yäng härus dí läkukän dengän cärä yäng benär, bäík därí segí kekuätän ätäu bähkän polä pernäpäsän, dän ítu härus benär-benär dí perhätíkän.

Ketíkä seoräng íbu äkän melängsungkän proses persälínän, mäkä setídäknyä ändä íä härus mengetähuí cärä mengejän säät melähírkän yäng bäík. Jängän sämpäí Bunda säläh mengejän säät melähírkän.

Dí bäwäh íní ädä beberäpä kesälähän yäng memäng keräp dí läkukän ketíkä íbu mengejän säät melähírkän, yäítu sebägäí beríkut :

1. Berteríäk

Mungkín ändä íngín menyälurkän emosí jugä räsä säkít dengän cärä berteríäk, nämun perlu dí ketähuí bähwä häl íní tídäkläh produktíf dän äkän membuät ändä meräsä cepät leläh. Berteríäk säät mengejän jugä bísä membuät tenggorokän ändä menjädí keríng, seräk, bätuk dän membuät suäsän menjädí lebíh mäník jugä tegäng, dí tämbäh lägí äkän membuät ändä menjädí tídäk jeläs mendengär íntruksí yäng díberíkän därí dokter. Jíkä ändä meräsäkän säkít ketíkä konträksí, mäkä ändä bísä melemäskän otot-otot ändä ägär lebíh ríleks, täríkläh näfäs dengän pänjäng dän hembuskän secärä perlähän, ändä härus menímpän tenägä ändä untuk mengejän.

2. Menutup mätä

Ketíkä mätä dí tutup säät mengejän hänyä äkän mengäkíbätkän tekänän pädä mätä, sehínggä bägíän pembuluh däräh yäng ädä dí bägíän seläput bolä mätä äkän pecäh. äkíbätnyä mätä äkän menjädí meräh, wäläupun äkän sembuh däläm beberäpä härí säjä. Mäkä därí ítu, ketíkä ändä mengejän, bukäläh mätä ändä, dän ärähkän pändängän ändä ke äräh perut.

3. Mengängkät päntät ätäu pänggul

Mengängkät päntät ätäu bähkän pänggul säät mengejän hänyä äkän membuät robekän premíum menjädí lebíh lebär, sehínggä membutuhkän lebíh bänyäk jähítän dí sekítär äreä jälän lähír. ändä díänjurkän untuk melemäskän pänggul ketíkä ändä mengejän säät melähírkän.

4. Bernäfäs Seräbutän

Dengän bernäpäs seräbutän tídäk äkän memberíkän mänfäät yäng bäík däläm proses mengejän säät melähírkän. ändä bísä menärík näpäs yäng benär, dän ítu justru bísä mengurängí räsä säkít bähkän bísä menjädí sumber tenägä untuk ändä mengejän.

5. Mengejän sebelum dí períntäh dokter

Jängän sämpäí ändä mengejän sebelum ändä mendäpätkän períntäh därí dokter, sehínggä polä mengejän ändä tídäk terätur, bähkän tenägä ändä äkän terbuäng dengän sängät percumä sertä jälän lähír yäng äkän membengkäk kärenä ketíkä ändä mengejän terdäpät cäírän yäng keluär därí jälän lähír.

6. Menähän mengejän

ädä beberäpä díäntäränyä íbu hämíl yäng äkän melähírkän menähän untuk mengejän kärenä merekä khäwätír fäse ätäu kotorän íkut keluär därí änus. Näh, ägär häl tersebut tídäk terjädí, mäkä ändä bísä mengosongkän usus ändä 24 jäm sebelum proses persälínän berlängsung, bäík secärä älämíäh ätäu bähkän secärä änemä.

Näh, ítuläh beberäpä kesälähän däläm mengejän säät melähírkän. ägär tídäk terjädí häl yäng tídäk dí íngínkän, mäkä setídäknyä ändä härus mengetähuí cärä mengejän yäng benär säät melähírkän. Semogä ärtíkel yäng kämí postíng kälí íní bísä sängät bermänfäät bägí ändä semuä, terutämä bägí íbu hämíl yäng äkän melängsungkän proses persälínän.